Čitavo područje grada protkano je mnogim rijekama i rječicama, što pogoduje razvoju svih vidova ribolova. Ribolovno područje obuhvata vodotoke rijeka: Bosne, Usore, Spreče, Male Brijesnice, Jošavačke rijeke, Lukavice, Rudanke, Fočice, Veličanke, Lovnice, Ukrine, Male Ukrine, Radnje, Male Ilove, Mitrovačke Rijeke i drugih čistih planinskih rječica i potoka koji se slivaju sa okolnih planina.
Vode ovih rijeka su bogate sljedećom ihtiofaunom: škobalj, plotica, deverika, šljivar, klen, mrena, šaran, bucov, som, štuka, smuđ, amur, babuška, vretenar, a dešavaju se ulovi i mladice i pastrmke u zimskom periodu.
Sportsko ribolovno društvo “Bosna” Doboj bavi se uzgojem, zaštitom i unapređenjem ribljeg fonda, te propagiranjem ribolova kao sporta, prirodnih ljepota i zaštite životne sredine na području opštine.

Dozvoljeni načini ribolova

Na ciprinidne vrste (smuđ, šaran, som, štuka, škobalj, klen) ribolov je dozvoljen uz upotrebu vještačkih i prirodnih mamaca, izuzev živih mamaca.

Lovostaji, dozvoljene mjere i dozvoljeni ulov

Smuđ: minimalna dužina 40 cm, zabrana lova od 01. marta do 31. maja, dozvoljeni ulov 4 komada
Šaran: minimalna dužina 30 cm, zabrana lova od 01. aprila do 31. maja, dozvoljeni ulov 4 komada
Som: minimalna dužina 60 cm, zabrana lova od 16. aprila do 15. juna, dozvoljeni ulov 4 komada.
Štuka: minimalna dužina 40 cm, zabrana lova od 01. febuara do 31. marta, dozvoljeni ulov 4 komada.