Institucije obrazovanja

Dječije obdanište

Adresa: Ul. Karađorđeva bb
Kontakt: Tel.: +387 (0)53 241 691

Dom učenika

Adresa: Ul. Celjska 2
Tel.: +387 (0)53 242 773

Republički pedagoški zavod, Područna jedinica Doboj

Adresa: Ul.: Kralja Dragutina 14
Tel.: +387 (0)53 241 203

Osnovna muzička škola „Marcos Portugal“

Adresa: Ul.: Vidovdanska 11
Tel.: +387 (0)53 225 161

Osnovna škola „Dositej Obradović“

Adresa: Ul.: Hilandarska 2
Tel.: +387 (0)53 241 406

Osnovna škola „Sveti Sava“

Adresa: Ul.: Vojvode Sinđelića bb
Tel.: +387 (0)53 203 670

Osnovna škola „Vuk Karadžić“

Adresa: Ul.: Srpskih sokolova bb
Tel.: +387 (0)53 221 838

Gimnazija „Jovan Dučić“

Adresa: Ul.: Hilandarska 2
Tel.: +387 (0)53 200 970

Medicinska škola

Adresa: Ul. Pop Ljubina 103
Tel.: +387 (0)53 242 204

Ekonomska škola

Adresa: Ul. Cara Dušana 16
Tel.: +387 (0)53 200 982

Ugostiteljska i trgovinska škola

Adresa: Ul. Cara Dušana 16
Tel.: +387 (0)53 242 274

Saobraćajna i elektro škola

Adresa: Ul. Cara Dušana 18
Tel.: +387 (0)53 223-872

Tehnička škola

Adresa: Ul. Cara Dušana 18
Tel.: +387 (0)53 241 851

Fakulteti u Doboju

Slobomir P Univerzitet, Odjeljenje Doboj

Ul. Svetog Save 1
Tel.: +387 (0)53 209 621
Univerzitet je počeo sa radom 3. novembra 2003. godine u dva kampusa, Slobomiru i Doboju, otvarajući vrata studentima Fakulteta za menadžment i Fakulteta za informacione tehnologije, kojih je već na prvoj godini bilo dvije stotine. Danas Slobomir P Univerzitet ima četiri fakulteta i dvije akademije sa šest različitih odsjeka i 31 atraktivnim smjerom. Na Univerzitetu studira više od 1000 studenata, a u izvođenju nastave angažovano je 100 renomiranih nastavnika i 31 saradnik. Savremeni koncepti nastave (kejsovi, work-shop/radionice, simulirane sudnice, lingvističke laboratorije, video link oprema i slično) i postavljen naučno-istraživački rad u okviru sopstvenog naučno-istraživačkog instituta NIPEKS afirmisali su ovaj Univerzitet kao značajno mjesto za sticanje prestižnih diploma.

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj

Adresa: Ul. Vojvode Sinđelića 45
Tel: +387(0)53 961 620
Visoka medicinska škola zdravstva Doboj je privatna visokoškolska obrazovna ustanova iz Doboja osnovana 2015.godine. Osnovni cilj škole jeste pružanje maksimuma u kadrovskom, tehničko-tehnološkom i prostornom pogledu kako bi studenti lakše i efikasnije realizovali postavljene nastavne zadatke, a kroz dostupnost savremene naučne i stručne literature, predavanja i stručne prakse. Studentima su dostupni sljedeći nastavni programi : Zdravstvena njega, Fizioterapija i radna terapija, Sanitarno inženjerstvo i Laboratorijsko medicinski inžinjering.

Saobraćajno – tehnički fakultet

Adresa: Ul. Vojvode Mišića 52
Tel.: +387 (0)53 200 100
E-mail: dekanat@sf.ues.rs.ba
Saobraćajni fakultet u Doboju osnovan je na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine opštine Doboj, odlukom Narodne skupštine RS 28. jula 2005. godine. Na Fakultetu je predviđeno da osnovni studij traje 4 godine, a odobreni su sljedeći smjerovi: drumski i gradski saobraćaj, željeznički saobraćaj, poštanski saobraćaj, komunikacije, logistika.

Visoka poslovna tehnička škola Doboj

Adresa: Ul. Ozrenskih srpskih brigade 5A
Tel: +387(0)53 208 600
Visoka poslovna tehnička škola je privatna visokoškolska obrazovna ustanova iz Doboja osnovana 2010 godine. Ostvarivši potrebne savremene uslove za nastavu i rad u ovoj ustanovi stvorili su kvalitetnu osnovu za praćenje svjetskih trendova u stvaranju stručnih kadrova prema principima Bolonjske deklaracije. Studijski programi koji se studentima nude su : Poslovna ekonomija, Tehnički menadžment, Bezbjednosni menadžment i Računarstvo i informatika