Autobusom

Autobuske stanice u Doboju – Bosnaexpres i Trebava ekspres su stanice sa svim potrebnim sadržajima neophodnim za uspješno funkcionisanje u davanju staničnih usluga korisnicima. Autobuske stanice u Doboju rade 365 dana u godini, od 00.00 do 24.00 časa na prijemu i otpremi autobusa i putnika na prigradskim, republičkim, međuentitetskim i međunarodnim linijama. Na prigradskim linijama pokrivaju potrebe stanovništva, privrednih subjekata i drugih ustanova grada Doboja, na republičkim i međuentitetskim linijama pokrivaju potrebe za sva veća mjesta u BiH, a na međunarodnim linijama omogućeno je otvaranje Doboja i ovog dijela BiH prema svijetu, tako da se sa autobuske stanice može otputovati u sljedeće zemlje: Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Švajcarsku, Njemačku, Francusku, Holandiju, Belgiju, Luksemburg, Dansku, Švedsku i Norvešku.

Karta važi za jedan ulazak autobusa na parkiralište, a plaćanja su oslobođeni autobusi na prigradskim linijama za koje prevoznik ima potpisan Ugovor sa Gradom.

Share :
Category: